Môi Trường Xanh, Thực Phẩm Sạch Vì Sức Khỏe Và Phát Triển Cộng Đồng

Môi Trường Xanh, Thực Phẩm Sạch Vì Sức Khỏe Và Phát Triển Cộng Đồng

Môi Trường Xanh, Thực Phẩm Sạch Vì Sức Khỏe Và Phát Triển Cộng Đồng

04 - 05/08/2018 Khách sạn Melia, Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm tổ chức hội nghị

 

HỘI NGHỊ ĐỘNG KINH TOÀN QUỐC
ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ: KHÁI NIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUỐC VÀ PHẪU THUẬT

 

Địa chỉ: Khách sạn Melia, Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội