Môi Trường Xanh, Thực Phẩm Sạch Vì Sức Khỏe Và Phát Triển Cộng Đồng

Môi Trường Xanh, Thực Phẩm Sạch Vì Sức Khỏe Và Phát Triển Cộng Đồng

Môi Trường Xanh, Thực Phẩm Sạch Vì Sức Khỏe Và Phát Triển Cộng Đồng

Nhà E ,số 226, Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chương trình

NATIONAL EPILEPSY CONFERENCE

PHARMACO-RESISTANT EPILEPSY: CONCEPTS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND SURGERY

Organizer: Neurosurgery Center, Viet Duc University Hospital

Organizer:

- Assof. Prof. PhD. Dong Van He (Director of Neurosurgical Center, Vice Director of Viet Duc University Hospital)

- Contact: M.D; Ph.D. Nguyen Anh Tuan (Department of Neurology - Hanoi Medical University, Head of Neurology Dept. Viet Duc University Hospital) Tel: 0989094288

Time: 4-5/ 8/2018

Location: E Building ,No. 226, Van Phuc, Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi

Guests: 500 invited guests

Conference program

Saturday, August 4th 2018:

PRE-CONGRESS CONFERENCE

E1 BALLROOM, 2nd floor, E BUILDING

Chairman: Prof. Le Duc Hinh, Nguyen Doan Phuong MD, PhD, Mojgan Hodaie, MSc, MD, FRCSC

14h00-14h30

Welcome delegates

Opening Remark: Prof Le Quang Cuong - Vice Minister of Health

14h30-15h00

Hodaie Mojgan (Canada)

Advanced imaging modalities in functional neurosurgery and epilepsy

Những tiến bộ chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoản và điều trị bệnh động kinh và phẫu thuật thần kinh chức năng

15h00-15h30

E. Perucca (Italy)

Is There a Rational Approach to the Use of Antiepileptic Drugs (AEDs) in Combination?

Chúng ta có thể phối hợp thuốc trong điều trị bệnh động kinh hay không?

15h30-16h00

T. Tomson (Sweden)

Seizures and epilepsy after stroke

Co giật và động kinh sau đột quỵ

16h00-16h30

Vi Huong (France)

Electroencephaloography for epilepsy diagnosis

Điện não đồ trong chẩn đoán bệnh động kinh

16h30-17h00

Pierre Jallon (Geneva - Switzerland)

Access to treatment: from first seizure to refractory epilepsy

Tiếp cận điều trị: từ cơn động kinh đầu tiên đến động kinh kháng trị

17h00-17h30

B. Biraben (France)

Diagnostic epilepsy, clinical case

Chẩn đoán động kinh, ca lâm sàng

17h30-18h00

Q&A

18h30-21h00

Gala Dinner


 

Sunday, August 5th 2018:

8h00-9h00

Welcome delegates

 

SESSION 1:

E2 (2nd floor, E Building)

Chairman: Prof. Nguyen Van Chuong, Prof. Perucca

SESSION 2:

1E (1st floor, E Building)

Chairman: Dr Sugano, Assoc. Prof. Dong Van He

9h00-9h30

Assoc.Prof. Phan Viet Nga – Military Hospital 103

Study on some risks of intractable epilepsy

Nghiên cứu một số nguy cơ động kinh khó chữa

Dr. Sugano (Japan)

Functional mapping

Bản đồ chức năng não

9h30-10h15

T. Tomson (Sweden)

Treatment of epilepsy in women of childbearing potential and in pregnancy

Điều trị thuốc kháng động kinh trên phụ nữ trẻ tuổi hoặc đang mang thai

Tran Dinh Van – Viet Duc Hospital

Description of results of surgical treatment for epilepsy in Viet Duc Hospital

Đánh giá kết quả của 12 trường hợp được phẫu thuật điều trị động kinh tại Bệnh viện Việt Đức

10h15-10h45

Tea break

10h45-11h15

Dang Anh Tuan – Vietnam National Children’s Hospital

Report a case of resistant epilepsy

Báo cáo ca lâm sàng động kinh kháng trị

Dr. Sugano (Japan)

Pediatric epilepsy surgery: Optimal Timing of Surgical Intervention

Phẫu thuật động kinh ở trẻ nhỏ: Thời gian lí tưởng để can thiệp

11h15-11h45

Nguyen Van Lieu – Bach Mai Hospital

Aprproach to pharmaco-registant epilepsy

Xử trí động kinh kháng trị

Iwasaki Masaki (Japan)

Vertical hemispherotomy for infantile and early-childhood epilepsy

Phẫu thuật cắt nửa bán cầu trong điều trị bệnh lý động kinh ở trẻ em

11h45-12h20

Q&A

Q&A

12h20-13h30

Lunch

 

SESSION 1:

E2 (2nd floor, E Building)

Chairman: BS. Vi Huong Michel,

Assoc. Prof. Phan Viet Nga, Prof. Tomson

SESSION 2:

1E (1st floor, E Building)

Chairman: Takamichi Yamamoto MD, MS, DMSc, FAES, Assoc.Prof. Duong Dai Ha

13h30-14h15

E. Perucca (Italy)

Side Effects of Antiepileptic Drugs

Tác dụng phụ của  thuốc kháng động kinh

Takamichi Yamamoto (Japan)

Corpus callosotomy

Phẫu thuật cắt thể trai

14h15-14h40

Nguyen Le Trung Hieu - Children"s Hospital 2

Treatment for pharmaco-resistant epilepsy in children

Điều trị động kinh kháng trị ở trẻ nhỏ

Tomonori Ono (Japan)

Disconnection-based epilepsy surgeries to avoid extensive resection of the brain in extra temporal lobe epilepsies

Phẫu thuật cắt chọn lọc nhằm tránh việc cắt quá rộng trong phẫu thuật điều trị động kinh ngoài vùng thái dương

14h40-15h10

Phuong Thanh Ha-Hanoi Medical University

Pre-operative evaluation of surgical treatment in focal drugs-resistant epilepsy

đánh giá trước phẫu thuật trong điều trị phẫu thuật động kinh cục bộ kháng trị

Iwasaki Masaki (Japan)

Hippocampal sclerosis: diagnosis, surgery

Xơ hóa hải mã: chẩn đoán và phẫu thuật

 

15h10-15h50

Vi Huong Michel (France)

Pitfall on EEG interpretation

Những sai lầm khi đọc bản ghi điện não

15h10-15h40: Taka Yamamoto (Japan)

Vagus stimulation treatment

 Kích thích dây thần kinh phế vị trong điều trị động kinh

 

 

 

15h40-16:00

Le Nam Thang (Vietnam National Children"s Hospital)

Pediatric Epilepsy Surgery in Pediatric Hospital

Phẫu thuật động kinh cho trẻ nhỏ ở bệnh viện Nhi Trung Ương

 

15h50-16:30: Q&A

16:00-16:30: Q&A

16h30-17:00

Closing conference