HỘI NGHỊ ĐỘNG KINH TOÀN QUỐC ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ: KHÁI NIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUỐC VÀ PHẪU THUẬT

HỘI NGHỊ ĐỘNG KINH TOÀN QUỐC ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ: KHÁI NIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUỐC VÀ PHẪU THUẬT

HỘI NGHỊ ĐỘNG KINH TOÀN QUỐC ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ: KHÁI NIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUỐC VÀ PHẪU THUẬT

04 - 05/08/2018 Khách sạn Melia, Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
D?ch v? cung c?p l? tn, D?ch v? cung c?p don ma ln, D?ch v? cung c?p MC , D?ch v? cho thu PG - PB , D?ch v? cung c?p ca si , Thi?t k? gian hng , Cho thu dn karaoke , Cho thu nh b?t, nh khng gian , Cho thu thi?t b? nh sng , Cho thu thi?t b? d?ch , Cho thu thi?t b? m thanh , Cho thu thi?t b? trnh chi?u , T? ch?c h?i ngh?