HỘI NGHỊ ĐỘNG KINH TOÀN QUỐC ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ: KHÁI NIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUỐC VÀ PHẪU THUẬT

HỘI NGHỊ ĐỘNG KINH TOÀN QUỐC ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ: KHÁI NIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUỐC VÀ PHẪU THUẬT

HỘI NGHỊ ĐỘNG KINH TOÀN QUỐC ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ: KHÁI NIỆM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ THUỐC VÀ PHẪU THUẬT

Nhà E ,số 226, Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội